Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Ανάφη Κυκλάδες !! Πεζοπορία …


Στην πιο μικρή στιγμή μαζί σου..
Έζησα όλη μου την ζωή!! ΠΔ.

Ανάφη μικρό αλλά μεγάλο σε ομορφιές νησί των Κυκλάδων!!

Όχι μόνο πεζοπορία!!

αλλά και για αναρρίχηση…

Στον δεύτερο σε ύψος μονόλιθος 
στην Ευρώπη!!