Κυριακή 3 Μαρτίου 2013

Σπαθί 2.050μ Λευκά Όρη

Ανάβαση από την ΒΑ ορθοπλαγια,
του βουνού.
Η απόφαση και η ανάβαση
έγιναν τόσο γρήγορα...
όσο θα μπορούσε να 
κρατήσει μια καταιγίδα 

Φώτος