Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Café Kraft Training for Rock Climbing

Εδώ  και αρκετό  καιρό πίσω τον Νοέμβριο του 2015.
Βρέθηκα στο Nürnberg της Γερμανίας 
για έξη ημέρες.
Ένα ταξίδι σύντομο αλλά με αρκετό πλάνο...
Να βρεθώ στο περίφημο Café Kraft 
για κάποιες ώρες Training με τον Dicki Korb!
Και κάτω από την επίβλεψη και οδηγίες του για αρκετό bouldering!!!
Είναι αρκετά σημαντικό να δοκιμάζεις και να κάνεις με όλη την έννοια των λέξεων.
Professional rock climbing high level training with Dicki Korb.  
 
For some time back in November 2015
I was in Germany Nürnberg for six days
A trip short but with enough plan ....
Popping the famous Café Kraft for several hours Training with Dicki Korb
And under the supervision and instructions 
for some bouldering !!!
It is quite important that you try and do 
in every sense of the word
Professional rock climbing high level training with Dicki Korb.