Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Κάλυμνος Rock Climbing Festival 2012

Κάλυμνος 
Ο Πρώτος αναρριχητικός προορισμός.
Για 4 ημέρες η καρδιά της παγκόσμιας αναρρίχησης κοινότητας  
χτυπούσε στην Κάλυμνο μας.
Είπαμε ΤΟ ΧΟΥΜΕ...  
Photos 
The North Face Kalymnos